Projektavimo paslaugos

 

Statinio techninis projektavimas


 
 
 
 
 
   Apie mus
   Kvalifikacija
   Projektai
   Paslaugos
   Kontaktai
   << Grįžti atgal
 
     

Paslaugos

 

Rengiame gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų, inžinerinių statinių (vandentiekio, nuotekų šalinimo ir elektros tinklai) naujos statybos, rekonstravimo, kapitalinio remonto techninius projektus.

Taip pat teikiame projektavimo valdymo paslaugas, t.y. užsakovui įgaliojus: 

• parengiame ir pateikiame savivaldybės administracijos atitinkamai tarnybai paraiškas statinio projektavimo sąlygų sąvadui gauti; 
•  rengiame statinio projektavimo užduotį; 
• organizuojame statinio statybos sklypo (ar, kai reikia, gretimos teritorijos) inžinerinių tinklų ir susisiekimo komunikacijų trasų inžinerinius, geodezinius, topografinius tyrinėjimus, inžinerinius geologinius, geotechninius bei kitus tyrimus, rekonstruojamo ar kapitališkai remontuojamo statinio konstrukcijų, statinio inžinerinių sistemų tyrimus, matavimus, jų techninės būklės vizualinį įvertinimą; 
•  parengiame kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus; 
•  gauname statybos leidimą.

Techninį projektą rengiame vadovaudamiesi LR Statybos įstatymu, Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 "Statinio projektavimas". 

EN | LT